ALFASHOP.EE  E-POE KASUTUSLEPING (vajuta alla laadimiseks)

ACTIVE INTERNET OÜ, registrikood 14120802 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab ALFASHOP.EE`i e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).


1. E-POOD

      1.1 ALFASHOP.EE (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
      1.2 ALFASHOP.EE on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.
  


2. ÜLDSÄTTED
      2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
      2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
      2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
      3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
      3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või maksab raha tagasi. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
      3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
      3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
      3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
      3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel, sularahas või kaardiga kauba kättesaamisel või täidab järelmaksu taotluse.
      3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
      3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saadab E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud või järelmaksuleping allkirjastatud või, kui klient maksab kauba kättesaamisel, momenidst kui ta kinnitab tellimuse.

      3.9 Üldjuhul esitatud e-poe tellimus kehtib 5 päeva. Mitte makstud, 5 päeva jooksul, tellimus võib olla annuleeritud sellest teavitamata. Juhul, kui kauba hind muutub tellimuse esitamise ja selle eest makse laekumise perioodil võib e-pood küsida kauba eest maksmise laekumise momendil aktuaalset hinda.

      3.10 Juhul kui tegu on komplekteeritava kaubaga (koosneb erinevatest kaupadest, näiteks miniköök) valiku koostisosade komplekteerimisel (konkreetse külmiku või pliidiplaadi valimine) võib ostjaga konsulteerimata teha müüja. Samas ostja võib eelnevalt seda informatsiooni üle küsida.

      3.11 Alfashop.ee e-poes kehtib minimaalse tellimuse summa, mis on 15€


4. HINNAD
      4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
      4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega või andma võimaluse tellimusest loobuda. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.3. Juhul kui tehnilise rike tõttu kauba hind on ebanormaalselt madal või üldse 0EUR teenuse osutaja kas annab võimaluse maksta juurde või siis annuleerib selliseid tellimusi.

4.4. Harva juhudel võib ilmuda situatsioon, et ACTIVE INTERNET OÜ ei saa müüa kaupa, mis oli kodulehel saadaval tellimuse momendil. Sel juhul teenuse pakuja anuleerib tellimuse ja tagastab raha 1-2 tööpäeva jooksul. Kui kauplejal ei ole võimalik kaupa tarnida, tuleb raha tarbijale tagastada kohselt.


5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

      5.1 Üldjuhul kauba tarneaeg on 1-10 tööpäeva makse laekumise hetkest. Iga konkreetse kaubalehel võib olla märgitud täpsem laoseis ja tarneaeg.

      5.2 Osa kaupu säilitatakse meie laos ning osa partneriladudes. 

      5.3 Teenuse kasutajal on õigus valida endale sobiva kauba kättesaamisviisi. Kõik kättesaamiseviisid näidatakse tellimuse vormistamise ajal.
      5.3.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani transpordiettevõttedega. ACTIVE INTERNET OÜ vastutus võimalike tarneviivituse eest läheb üle kullerile kauba üleandmiseni. 
      5.4 Kui Teenuse kasutaja on valinud kohaletoimetamise viisiks kas kulleri või postiterminaali, siis toimub kauba kohaletoimetamine 1-2 tööpäeva jooksul peale väljasaatmist. Väljasaatmisest antakse teada klliendile e-meili teel. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.
      5.5 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.


6. LEPINGUST TAGANEMINE     

      6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil  info@ALFASHOP.EE E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
      6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
      6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa sh asja kättetoimetamise kulud tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
      6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

      6.5 ACTIVE INTERNET OÜ ehk ALFASHOP.EE jätab endale õigust tellimusest loobuda.


7. TAGASTUSÕIGUS
      7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
      7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.


      7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.
      7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@ALFASHOP.EE                          Taganemisavalduse tüüpvorm:  https://e-kaubanduseliit.ee/wp-content/uploads/2019/04/JM_m41_lisa1.pdf

      7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud ese viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemise teatamisest, tagastada.
      7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi sh asja kättetoimetamise kulu  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamise hetkest.
      7.7 Raha kantakse sh asja kättetoimetamise kulud  üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
      7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
      7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul - tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.
      7.10 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

      7.11 Kauba tagastamisel, vahetamisel ja garantiisse saatmisel, kannab transpordikulud ostja, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Müüja kannab asja lepingutingimustele mittevastavuse korral kõik asja parandamise või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud VÕS § 222 lg 4 kohaselt. Järelikult pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamise või asendamisega seotud kulud alati müüja ning tarbijal nende kulude kandmise kohustust ei ole. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Seega juhul, kui asi ei vasta lepingutingimustele, ei ole tarbijal kohustust asja parandamise ega asendamise eest tasu maksta. Järelikult ei ole tarbijal kohustust kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral transportida toode esimesel kuuel kuul omal kulul garantiiremonti.

 

7.12 14 päevane taganemisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele (nt ettevõtetele) 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.


8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
      8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
      8.2 Tarbija kirjalikele pöördumistele vastab E-pood 15 päeva jooksul.


9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

      9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
      9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
      9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
      9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
      9.5 Isikuandmeid töötleb ACTIVE INTERNET OÜ, Põhja pst. 25,Tallinn 10415, registrikood 14120802.

      9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
      9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
      9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
      9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
      9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
      9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
      9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


10. VASTUTUS

      10.1 Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
      10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
      10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
      10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

      10.5 Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (VÕS § 54 lg 1 p 18). VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6)


11. ERIMEELSUSED
      11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

      11.2 Erimeelsuste ilmnemisel on Teenuse kasutajal võimalus pöörduda
Tarbijakaebuste komisjoni poole.

      11.3  Vaidluste korral on tarbijal võimalus kaebuste ja vaidluste lahendamiseks pöörduda kohtuvälise menetleja poole. Eesti Vabariigis on kohtuväliseks kohtuväline kaebusi lahendavaks organiks Tarbijakaitse ja

Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (https://komisjon.ee).

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud

lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

Komisjonis on kaebuse läbivaatamine tasuta.12. KASUTAMISTINGIMUSED
      12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
      12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun ALFASHOP.EE`i E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

 

ACTIVE INTERNET OÜ

 

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in